Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok

Korekta Sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok