Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok