INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Osoby Fizyczne

do 15.03.2019 r. - I rata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

do 15.05.2019 r. - II rata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

do 15.09.2019 r. - III rata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

do 15.11.2019 r. - IV rata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

Jeżeli zobowiązanie podatkowe ogółem na dany rok wynosi do 100zł., to jest płatne jednorazowo w terminie pierwszej raty.

 

Osoby prawne

- podatek rolny

do 15.03.2019 r. - I rata podatku rolnego

do 15.05.2019 r. - II rata podatku rolnego

do 15.09.2019 r. - III rata podatku rolnego

do 15.11.2019 r. - IV rata podatku rolnego

- podatek od nieruchomości:

pkłatny w 12 ratach pierwsza rata do 31 stycznia kolejne raty do 15 każdego miesiąca.

- podatek leśny:

pkłatny w 12 ratach do 15 każdego miesiąca.

Jeżeli zobowiązanie podatkowe ogółem na dany rok wynosi do 100zł., to jest płatne jednorazowo w terminie pierwszej raty

 

Od wpłat dokonywanych po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę według stawek określonych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa)