INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

PODATEK ROLNY

 
Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego

do 100 ha

Podstawa prawna: Art.12 ust. 1 pkt 4  i Art.12  ust. 3-6  ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019r., poz. 1256 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załącznik:

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy - Wymiar podatków

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek w terminie 14 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji.

V. UWAGI
brak