Gmina Koźminek w dniu 01.09.2008r. ogłasza otwarty konkurs nr 2/2008 na realizację usług integracji społecznej.

Ogłoszenie
 
Załączniki:
     Oferta techniczno finansowa
     Wzór porozumienia
     Wzór sprawozdania
     Wzór umowy