Instrukcja korzystania z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na administracje publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.

Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://bip.kozminek.pl i można do niego zajrzeć także ze strony WWW naszego samorządu www.kozminek.pl , po naciśnięciu na przycisk [BIP].

Informacja publiczna dotycząca naszej małej ojczyzny została podzielona na główne kategorie (prawa część portalu) rozwijane na podkategorie (podmenu) po najechaniu na nie kursorem i wskazaniu (kliknięciu) lewym klawiszem myszy.

Każda z nich została uszczegółowiona - czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.

Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie (kliknięcie) przycisku opisującego daną informację.

Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym (ze względu na ogromną ilość informacji) menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu.

Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów:

  • BIP jest aktualnie tworzony; wprowadzenie tak wielkiej ilości informacji wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu - jest ona i będzie nadal wprowadzana,
  • niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać po naciśnięciu przycisku: Dostęp do innych informacji publicznych.

Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.

Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania.