Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia