Uchwały Rady Gminy 2008

uchwała nr XVI 99 08
uchwała nr XVI 100 08
uchwała nr XVI 101 08
uchwała nr XVI 102 08
uchwała nr XVII 103 08
uchwała nr XVII 104 08
uchwała nr XVII 105 08
uchwała nr XVII 106 08
uchwała XVII 107 08
uchwała nr XVIII/108/08
uchwała nr XVIII/109/08
uchwała nr XVIII/110/08
uchwała nr XVIII/111/08
uchwała nr XVIII/112/08
uchwała nr XIX/113/08
uchwała nr XIX/114/08
uchwała nr XIX/115/08
uchwała nr XIX/116/08
uchwała nr XIX/117/08
uchwała nr XIX/118/08
uchwała nr XX/119/08 
uchwała XX/120/08
uchwała XX/121/08 
uchwała nr XX/122/08
uchwała nr XX/123/08
uchwała nr XX/124/08
uchwała XX/125/08
uchwała XX/126/08
uchwała nr XX/127/08
uchwała nr XX/128/08
uchwała nr XXI/129/08
uchwała nr XXI/130/08
uchwała nr XXI/131/08
uchwała XXI/132/08
uchwała XXI/133/08
uchwała nr XXI/134/08
uchwała XXI/135/08
uchwała nr XXI/136/08
uchwała nr XXI/137/08
uchwała nr XXI/138/08
uchwała nr XXI/139/08
uchwała nr XXI/140/08
uchwała nr XXI/141/08
uchwała nr XXII/142/08 
zał.nr 1 do uchw.nr XXII/142/08
zał. nr 2 do uchw.nr XXII/142/08
zał.nr 3 do uchw.nr XXII/142/08
uchwała nr XXII/143/08
uchwała nr XXIII/144/08
uchwała nr XXIII/145/08
zał. nr 1 do uchw. nr XXIII/145/08
zał.nr 2 do uchw. nr XXIII/145/08
zał. nr 3 do uchw. XXIII/145/08
zał. nr 4 do uchw. nr XXIII/145/08
zał. nr 5 do uchw. nr XXIII/145/08
uchwała nr XXIII/146/08
uchwała nr XXIII/147/08
uchwała nr XXIII/148/08
uchwała nr XXIII/149/08
uchwała ne XXIII/150/08
uchwała nr XXIII/151/08
uchwała nr XXIII/152/08
uchwała nr XXIV/153/08
uchwała nr XXIV/154/08
zał. nr 1 do uchw. nr XXIV/154/08
zał. nr 2 do uchw. nr XXIV/154/08
zał. nr 3 do uchw. nr XXIV/154/08
zał. nr 4 do uchwa. nr XXIV/154/08
zał. nr 5 do uchw. nr XXIV/154/08
zał. nr 6 do uchw. nr XXIV/154/08
zał. nr 7 do uchw. nr XXIV/154/08
zał. nr 8 do uchw. nr XXIV/154/08
zał. nr 9 do uchw. nr XXIV/154/08
uchwała nr XXIV/155/08
uchwała nr XXIV/156/08
uchwała nr XXIV/157/08
uchwała nr XXIV/158/08
zał. nr 1 do uchw. nr XXIV/158/08
zał. nr 2 do uchw. nr XXIV/158/08
zał. nr 3 do uchw. nr XXIV/158/08
zał nr 4 do uchw. nr XXIV/158/08
zał. nr 5 do uchw. nr XXIV/158/08 i 
zał. nr 6 do uchw. nr XXIV/158/08
zał. nr 7 do uchw. nr XXIV/158/08
zał. nr 8 do uchw. nr XXIV/158/08
zał. nr 9 do uchw. nr XXIV/158/08
uchwała nr XXIV/159/08
uchwała nr XXIV/160/08
uchwała nr XXIV/161/08 
zał. do uchw. nr XXIV/161/08