Regulamin targowiska

Uchwała Nr XXIII/150/2008 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska