MISJA PRZEDSZKOLA

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

Kształtowanie osobowości małego człowieka na całe życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKIOLA

 

 

 

1. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

 

2. Kadra w przedszkolu jest wykwalifikowana i systematycznie się doszkala.

 

3. Posiadamy szczegółowy zestaw praw dziecka zgodny z własnymi poglądami na wychowanie i preferencjami w tym zakresie.

 

4. Stosowane style i metody pracy wyzwalają u dziecka poczucie podmiotowości.

 

5. Nauczyciele są animatorami i terapeutami pomagającymi dzieciom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia.

 

6. Przedszkole jest otwarte na potrzeby i oczekiwania klientów placówki.

 

7. Promujemy działalność przedszkola w środowisku.

 

8. Rozszerzamy stan bazy lokalowej i wyposażenia placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA PRAW DZIECKA

 

 

Opracowana na podstawie Konwencji o prawach dziecka.

 

 

Dziecko ma prawo do;

- akceptacji takim jakim jest,

-  spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,

-  indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

-  aktywnej dyskusji z dziećmi dorosłymi,

-  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

-  zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

 -  posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do  których można się zwrócić,

-  spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

-  badania i eksperymentowania,

-  doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

-  różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesem twórczym otoczenia,

-  snu i wypoczynku , jeśli jest zmęczone,

-  jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

-  zdrowego jedzenia.