Dzisiaj jest poniedziałek, 22 lipca 2024r. Imienieny Magdaleny i Bolesława
Nad Murowańcem słońce zachodzi później

Nad Murowańcem słońce zachodzi później

 

Gmina Koźminek jest na ukończeniu realizacji inwestycji pod nazwą: Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej na którą uzyskała dofinansowanie w kwocie 206 355 zł z  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Przedmiotowy projekt przewiduje zagospodarowanie południowego fragmentu obrzeża zbiornika wzdłuż ścieżki rowerowej. Zostały już wykonane następujące prace:

-  oświetlenie ciągu pieszo jezdnego,

- wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne Led na tamie,

- wybudowano miejsca zatrzymania i place zbiorcze na śmieci i toalety przenośne,

- wybudowano schody terenowe i odcięto dojazd do ścieżki rowerowej dla pojazdów mechanicznych

W ramach projektu pozostało do wykonania wyposażenie miejsc zatrzymania i placów zbiorczych w małą infrastrukturą, zamontowanie pojemników do segregacji śmieci i umiejscowienie toalet przenośnych a także budowa monitoringu.

Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na koniec września. A już dziś mieszkańcy gminy i turyści mogą korzystać z atrakcyjności i walorów zbiornika aby biernie i aktywnie wypoczywać w porach wieczornych czy też jesiennych. Istniejące już oświetlenie stwarza takie warunki.