Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2024r. Imienieny Daniela i Andrzeja
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

gm. Koźminek

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KALISZU I

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Kaliszu I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

SOŁECTWO-KOŹMINEK (Koźminek ulice: Asnyka, Brzozowa, Kochanowskiego, Kopernika, Lipowa, Mickiewicza, Miodowa, Prusa, Różana, Słowackiego, Wierzbowa), SOŁECTWO-KOŹMINEK (Koźminek ulice: Akacjowa, Konopnickiej, Ciasna, Kilińskiego, Liskowska, Ogrodowa, Plac Świętego Wawrzyńca, Targowa), Warwarówka, SOŁECTWO-KOŹMINEK (Koźminek ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, Kościuszki, Mielęckiego, Plac Wolności, Szkolna), SOŁECTWO-KOŹMINEK (Koźminek ulice: Kaliska, Nakwasińska, Sienkiewicza), Przydziałki, Słowiki

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 62-840 Koźminek

 

2

SOŁECTWO-DĘBSKO (Dębsko; Dębsko-Dosinek; Dębsko-Ostoja; Dębsko-Ośrodek), SOŁECTWO-MŁYNISKO, SOŁECTWO-KRZYŻÓWKI (Krzyżówki, Sokołówka), SOŁECTWO-EMILIANÓW (Emilianów, Pośrednik, Zosina), SOŁECTWO-TYMIANEK

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 62-840 Koźminek

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

SOŁECTWO-KSAWERÓW (Agnieszków, Ksawerów), SOŁECTWO-ZŁOTNIKI, SOŁECTWO-PIETRZYKÓW, SOŁECTWO-SMÓŁKI, SOŁECTWO-CHODYBKI, SOŁECTWO-STARY KAROLEW, SOŁECTWO-JÓZEFINA (Józefina, Murowaniec), SOŁECTWO-OSUCHÓW (Osuchów, Osuchów-Parcela)

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 13, 62-840 Koźminek

 

4

SOŁECTWO-NOWY NAKWASIN, SOŁECTWO-ROGAL, SOŁECTWO-BOGDANÓW, SOŁECTWO-STARY NAKWASIN

Szkoła Podstawowa, Nowy Nakwasin 48, 62-840 Koźminek

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

SOŁECTWO-GAĆ KALISKA (Gać Kaliska, Gać Pawęzowa, Raszawy), SOŁECTWO-MOSKURNIA, SOŁECTWO-NOWY KAROLEW, SOŁECTWO-DĄBROWA, SOŁECTWO-MARIANÓW, SOŁECTWO-OSZCZEKLIN

Szkoła Podstawowa, Moskurnia 9a, 62-840 Koźminek

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kaliszu I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Koźminek najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy

w Kaliszu I

 

/-/ Anna Zofia Krysicka