Dzisiaj jest poniedziałek, 04 marca 2024r. Imienieny Kazimierza i Łucji
Budujemy dobre relacje w naszych zespołach klasowych

Budujemy dobre relacje w naszych zespołach klasowych

Problem odrzucenia i izolacji uczniów to zjawisko, któremu warto przeciwdziałać. Każdego roku w naszej szkole podejmowane są inicjatywy, których celem jest niwelowanie barier w relacjach pomiędzy uczniami. Każdy człowiek, a dziecko szczególnie, odczuwa naturalną potrzebę przebywania w grupie i zyskiwania akceptacji jej członków.  Ważne jest więc, aby czuło się w niej dobrze.   Na rzecz budowania właściwych relacji między członkami zespołów klasowych podejmowano w ostatnim czasie szereg różnorodnych działań, począwszy od pogadanek, lekcji z wychowawcą, pedagogiem, poprzez zabawy integrujące klasę, wyjazdy  i konkursy.

Celem wszelkich działań było właściwe oddziaływanie wychowawcze   mające za zadanie  kształtowanie pożądanych postaw uczniów.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy tematyczne dostosowane do wieku odbiorców poświęcone tolerancji i budowaniu  przyjaźni. Uczniowie klas starszych podczas przerwy mogli zapoznać się z wartościowymi sentencjami, rozwiązać  quiz. Przez liderów  przygotowane zostały również scenariusze zajęć, które wykorzystali wychowawcy podczas spotkań z uczniami. Tematyka  poświęcona była zapobieganiu przemocy, agresji i odrzuceniu w zespole klasowym. Ćwiczenia poświęcone były rozpoznawaniu emocji, uświadomieniu konsekwencji wynikających z niewłaściwego traktowania innych uczniów.

Klasa jest zespołem składającym się z uczniów wzajemnie na siebie oddziaływujących, którzy różnią się zajmowanymi w nim pozycjami i rolami, często mają wspólny system wartości i norm regulujących ich zachowanie w istotnych dla klasy sprawach. Zespół klasowy jest też, a może nawet przede wszystkim, środowiskiem wychowawczym, w nim dokonuje się proces przekazywania wzorów zachowań, norm moralnych, kształtowanie postaw. 

Powyższe działania profilaktyczne pokazały, że  należy nadal szukać ciekawych rozwiązań, aby  rozwijać i budować właściwe relacje wśród uczniów.

 

A. Frankiewicz, Ż. Marszałek-Trzebińska