Dzisiaj jest wtorek, 25 czerwca 2024r. Imienieny Łucji i Wilhelma
Archiwum - Informacje 2017

Archiwum - Informacje 2017

Witamy na stronie Urzędu Gminy Koźminek
29.08.2016

Film "Koźminek historia nieznana. Żydzi."

22.04.2020

Więcej osób i firm skorzysta z tarczy

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób ? to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.

22.04.2020

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOŹMINEK

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOŹMINEK Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części Regulaminu PSZOK, zlokalizowanego w Koźminku.

21.04.2020

Udostępnienie spisu wyborców

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK. Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 684 ze zm.) informuję, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będzie udostępniony do wglądu

17.04.2020

Łagodzenie zasad izolacji społecznej, mające obowiązywać od przyszłego tygodnia (od 20 kwietnia):

Najważniejsze zmiany dotyczą: - otwarcia lasów, parków i innych terenów zielonych, - złagodzenia zasad w handlu i usługach: w sklepach do 100 metrów kwadratowych powierzchni będą mogły przebywać cztery osoby na każde stanowisko kasowe, a w większych sklepach jedna osoba na każde piętnaście metrów kwadratowych powierzchni sklepu

17.04.2020

Zasiłek opiekuńczy do 26 kwietnia

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia został przedłużony na okres zamknięcia placówek oświatowych, jednak nie dłużej niż do 26 kwietnia - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

17.04.2020

Szanowni Państwo, Komisarz Wyborczy w Kaliszu I prosi o pomoc w wyłonieniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych:

Szanowni Państwo, Komisarz Wyborczy w Kaliszu I prosi o pomoc w wyłonieniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych:

17.04.2020

Tytuł: Dzieci uczą rodziców w domu!

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych

16.04.2020

TARGOWISKO GMINNE BĘDZIE CZYNNE

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 22 kwietnia 2020r., targowisko gminne w Koźminku będzie otwarte dla sprzedających i kupujących.

16.04.2020

Zasady bezpieczeństwa na targowisku

Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia, z których wynika, że targowiska mogą być otwarte - po spełnieniu określonych kryteriów. Zgodnie z tymi wskazaniami, aby targowisko mogło być uznane za ?bezpieczne?, klienci/ sprzedawcy muszą:

15.04.2020

W środę pierwsze postojowe na kontach wielkopolskich przedsiębiorców

Ponad 86 tysięcy przedsiębiorców otrzyma w środę pierwsze świadczenia postojowe. W Wielkopolsce świadczenie to trafi do przeszło 9,2 tys. przedsiębiorców. Do 14 kwietnia złożono ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowej dla samozatrudnionych, a ponad 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

15.04.2020

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Koźminek obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kaliszu I informuje, co następuje:

15.04.2020

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Kaliszu I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

15.04.2020

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Kaliszu I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

09.04.2020

Zdrowych, dobrych, pogodnych Świąt - dla wszystkich Państwa.

Życzę Państwu, aby okres Świąt Wielkanocnych był czasem radosnym, spędzonym w zdrowiu, z nadzieją na przyszłość, z wiarą i ufnością pokładaną w miłości i poświęceniu umierającego za nasze słabości, niezwykłego Człowieka ? Boga.

08.04.2020

Orzeczenia lekarskie ZUS ważne trzy miesiące dłużej

Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne trzy miesiące - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

08.04.2020

Nowe formy wsparcia realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, z późn. zm.) ? nowe formy wsparcia realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

08.04.2020

Wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Szanowni Państwo, ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br.

07.04.2020

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@kozminek.pl .

07.04.2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu - W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie

ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że ankieter statystyczny nie będzie odwiedzał gospodarstw domowych i rolnych osobiście na terenie gminy w celu realizacji kwietniowych badań ankietowych:

07.04.2020

Komunikat o odwołaniu VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę.

Mając na uwadze rosnące zagrożenie związane z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem, a także stawiając bezpieczeństwo wszystkich strażaków i ich rodzin na pierwszym planie, Komitet Organizacyjny ds. przygotowań VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę

07.04.2020

Uchwała Prezydium Zarządu Głównegoc Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie: podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

07.04.2020

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 i 10.04.2020 urzędnik wyborczy p. Joanna Anyszewska (tel. 669 472 658, email: urz-300705-1@pkw.gov.pl), będzie pełniła dyżur zdalny w związku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

07.04.2020

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Szanowni Państwo, działając na polecenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Ministra Szefernakera, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa zwracam się z prośbą o jak najszersze zapoznanie społeczeństwa z jego treścią

07.04.2020

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

07.04.2020

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń

07.04.2020

Wsparcie ZUS - Infografika

Zapraszamy do zapoznania się z kompletem infografik nt. wsparcia ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

07.04.2020

Szkoły bogatsze o nowe laptopy

W dniu wczorajszym szkołom podstawowym z terenu Gminy Koźminek: w Koźminku, Moskurni i w Nowym Nakwasinie, został przekazany sprzęt komputerowy, który został zakupiony w ramach realizacji projektu

07.04.2020

Szanowni Mieszkańcy!

W trosce o bezpieczeństwo pracowników firm odbierających od Państwa odpady komunalne, a także pracowników obsługujących zakład unieszkodliwiania odpadów, pragniemy poinformować, jak poniżej.

07.04.2020

Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż

Siedzisz w domu zgodnie z zaleceniami i wartościowo spędzasz czas? Dlaczego jednocześnie nie zrobić czegoś dobrego dla tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z epidemią? Weź udział w konkursie i wspomóż

07.04.2020

Tarcza Antykryzysowa ? wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br.

07.04.2020

Podłącz swoją posesję do kanalizacji sanitarnej ! ! !

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżówki, Młynisko i Dębsko oddano do użytkowania kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej. W związku z tym informuję mieszkańców i właścicieli posesji o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

02.04.2020

Koronawirus - informacje bieżące z regionu

Nie ma żadnych danych o osobach zarażonych koronawirusem. Podobnie jak o przypadkach śmiertelnych. Przypadki, o których większość z Państwa słyszy - nie zostały potwierdzone w drodze formalnego obiegu informacji.

31.03.2020

Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie ...

21.09.2018

Nad Murowańcem słońce zachodzi później

Gmina Koźminek jest na ukończeniu realizacji inwestycji pod nazwą: Zbiornik Murowaniec ? Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej...

16.05.2018

Prezentacja „Koźminek Civitas”...

11.09.2017

Powiadamianie "SMS"

07.09.2016

ASF (Afrykański Pomór Świń)

30.04.2015

Jak segregować odpady?

Archiwum - Informacje 2017