Dzisiaj jest czwartek, 30 maja 2024r. Imienieny Feliksa i Ferdynanda
Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 11 stycznia 2019r

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

w miejscowości Koźminek

Lp.

Nr

ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

działki w m 2 do wydzierżawienia

Powierzchnia

lokalu w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

 

 

637/2

 

 

500

110

 

 

KZ1A/00006910/02

 

 

Koźminek ul. Mielęckiego

 

 

Nieruchomość położona jest  w Koźminku przy ulicy Mielęckiego, obok parku , przy drodze powiatowej asfaltowej, do oddania w najem lokal użytkowy o powierzchni 40 m2.

 znajdujący się w budynku gospodarczym 

 

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek nieruchomość położona jest na terenach koncentracji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

 

Umowa najmu na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą

Panem Jarosławem Chojeckim zam. Poradzew 10, 98 – 215 Goszczanów

 

 

Czynsz miesięczny w wysokości  372,50 zł + podatek WAT w obowiązującej wysokości

 

Koźminek, dnia 11 stycznia 2019r.

Wykaz został wywieszony dnia  .................................

Wykaz został zdjęty dnia ..........................................

 

Lista wiadomości