Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2024r. Imienieny Daniela i Andrzeja
Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 11 stycznia 2019r

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

w miejscowości Koźminek

Lp.

Nr

ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia lokalu w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

 

 

637/2

 

 

 

40

 

 

 

KZ1A/00006910/02

 

 

Koźminek ul. Mielęckiego

 

 

 

Nieruchomość położona jest  w Koźminku przy ulicy Mielęckiego, obok parku , przy drodze powiatowej asfaltowej, do oddania w najem lokal użytkowy o powierzchni 40 m2.

 znajdujący się w budynku gospodarczym 

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek nieruchomość położona jest na terenach koncentracji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

 

Umowa najmu na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą

F.H.U. „BMS” Żelazków 134D Sławomir Kwaśniewski, 62 – 817 Żelazków

 

 

 

Czynsz miesięczny w wysokości  80 zł + podatek WAT w obowiązującej wysokości

 

Koźminek, dnia 11 stycznia 2019r.

Wykaz został wywieszony dnia  .................................

Wykaz został zdjęty dnia ...............

 

Lista wiadomości