Dzisiaj jest czwartek, 30 maja 2024r. Imienieny Feliksa i Ferdynanda
Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Nowy Nakwasin

Lp.

Nr

ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

działki w m²

Powierzchnia działki w m2 do wydzierżawienia

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

225

 

 

233

 

 

238

 

 

243

 

1800

1800

 

2400

2400

 

6500

6500

 

2300

2300

 

1500

1500

 

KZ1A/00040355/3

 

Nowy Nakwasin

 

Nieruchomość gruntowa położona jest  Nowym Nakwasinie, przy drodze powiatowej asfaltowej, w niedalekim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej .

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, dolesień, rolnych  

 

Umowa dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą

 

Czynsz roczny w wysokości 86,37 zł

/brutto/

Koźminek, dnia 7 września 2018r.

Wykaz został wywieszony dnia  .................................

Wykaz został zdjęty dnia ............................................

 

Lista wiadomości