Dzisiaj jest sobota, 13 kwietnia 2024r. Imienieny Przemysława i Hermenegildy
Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Emilianów

Lp.

Nr

ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

działki w m²

Powierzchnia działki w m2 do wydzierżawienia

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

 

 

 

18, 30/8, 149/1, 321

 

 

 

 

63040

63040

 

 

 

 

KZ1A/00040355/3

 

 

 

 

Emilianów

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa położona jest  w Emilianowie, stanowi grunty orne w kl. V i VI   

 

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek nieruchomość położona jest na terenach dolesień

 

 

Umowa dzierżawy na okres  3 lat  z  dotychczasowym dzierżawcą

 

 

 

Czynsz  roczny w wysokości 330,90 zł /brutto /             

 

 

Koźminek, dnia 7 września 2018r.

Wykaz został wywieszony dnia  .................................

Wykaz został zdjęty dnia ...........................................

Lista wiadomości