Dzisiaj jest sobota, 13 kwietnia 2024r. Imienieny Przemysława i Hermenegildy
Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w m. Koźminek

Wykaz nieru    

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Koźminek  

Lp.

Nr

ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

działki w m²

Powierzchnia działki w m2 do wydzierżawienia

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.           2.  637/2           480/5             5600 400          707 9         KZ1A/00006910/2           KZ1A/00006910/2            Koźminek ul. Mielęckiego          Koźminek ul. Kościuszki Tadeusza          Nieruchomość gruntowa położona jest  w Koźminku przy ulicy Mielęckiego,  obok zabytkowego dworu, przy drodze powiatowej asfaltowej.       Nieruchomość gruntowa położona jest  w Koźminku przy ulicy Kościuszki Tadeusza,  obok budynków mieszkalnych komunalnych, przy drodze wojewódzkiej asfaltowej.           W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek nieruchomość położona jest na terenach koncentracji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.   W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek nieruchomość położona jest na terenach koncentracji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.          Umowa dzierżawy na okres  3 lat na rzecz PETRO – NOM Jeziorsko 12, 98 – 290 Warta       Umowa dzierżawy na okres  3 lat  z Panem Józefem Ziąbkowskim               Czynsz miesięczny w wysokości 400 zł + podatek WAT w wysokości 23 %        Czynsz miesięczny w wysokości 45 zł + podatek WAT w wysokości 23 %          

 Koźminek, dnia 22 lutego 2013r.

Wykaz został wywieszony dnia  .................................

Wykaz został zdjęty dnia ...............

 chomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w m. Koźminek

Lista wiadomości