Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2024r. Imienieny Daniela i Andrzeja

Charakterystyka Gminy

Gmina Koźminek jest gminą wiejską, położoną w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego (dawniej województwa kaliskiego), w środkowo-wschodniej części powiatu kaliskiego ziemskiego, na wschód od Kalisza. Gmina Koźminek jest jedną z 226 gmin województwa wielkopolskiego i jednocześnie jedną ze 118 gmin wiejskich województwa wielkopolskiego oraz jedną z 11 gmin, wchodzących w skład powiatu kaliskiego ziemskiego.
Granica wschodnia gminy przebiega na styku województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Gmina sąsiaduje: od północy z gminą Lisków, od północnego-zachodu z gminą Ceków-Kolonia, od zachodu z gminą Opatówek, od południa z gminą Szczytniki (wszystkie gminy w powiecie kaliskim), od wschodu z gminą Goszczanów (województwo łódzkie, powiat sieradzki). Powierzchnia gminy wynosi 88,4 km2 (8.843 ha). Pod względem powierzchni gmina Koźminek zajmuje 8 miejsce w powiecie kaliskim. Tereny zabudowane i zainwestowane zajmują ponad 3,4% powierzchni gminy, a pozostały obszar to tereny otwarte, użytkowane w różny sposób: głównie użytki rolne, ponadto kompleksy leśne, wody powierzchniowe oraz nieużytki.
Gmina Koźminek ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują 85% jej powierzchni. Należy odnotować niskie – nawet jak na warunki Wielkopolski – zalesienie. Użytki leśne oraz grunty zadrzewione zajmują zaledwie 9,9% terytorium gminy.
Według stanu na dzień 24 listopada 2010 roku w gminie mieszkało 7.608 mieszkańców.