Uznanie żołnierza za posiadajacego na własnym

Uznanie żołnierza ( poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny