Nałożenie obowiązku świadczeń osobistych

Nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w czasie pokoju oraz przeznaczenie do wykonywania świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz świadczeń osobistych lub rzeczowych w razie ogłoszenia mob