Wydawanie duplikatu zaswiadczenia o wpisie

WYDAWANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ