Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek.