Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne działania Gminy

Podstawy prawne działania Gminy określa:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) z późniejszymi zmianami - ostania z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1806).

Ustawa o samorządzie gminnym

2. Uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Koźminek. 

     - Statut Gminy Koźminek

- Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Koźminek

-Załącznik Nr do Statutu Gminy Koźminek

3. Uchwała Nr XXIII/7/97 Rady Gminy Koźminek z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Koźminku - z późniejszymi zmianami.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Koźminku