Finanse publiczne, budżet

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2020 rok.

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2020 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY KOŹMINEK na lata 2019 - 2032.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Koźminek na 2020 rok.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 2032.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koźminek

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2019 rok.

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2019 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY KOŹMINEK na lata 2019 - 2032.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Koźminek na 2019 rok.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Koźminek deficytu budżetu roku 2019.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019 2032.

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2018 rok.

  
   
   
   
  
   
 

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2017 rok.

  
   
   
   
   
   

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2016 rok.

  
   
   
   
   
   

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2015 rok.

  
    
   
  
   

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2015 rok.

  
   
   
   

Zmiany w budżecie Gminy na 2015 rok.

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
  
   
   
   
 

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2014 rok.

  
  
  
  
  
  

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2014 rok.

  
   
   
   
   

Zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok.

  
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
    
   
   
   
    
   
      
    
   
   
    
    
      
    
    
    
   
   
    
    
    
   
   
   
   

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2013 rok.

  
  
  
  
  

 

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2013 rok.

  
  
  
  
  
  

Zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok.

    
  
  
  
  
  
   
   
  
   
 
Uchwała Nr XXXV/244/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021.
  
 
Uchwała Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021. 
  
  
  

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2012 rok.

  

Zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok.

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2011 rok.

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok.

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011-2020.

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Koźminek.

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koźminek.

 

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2011 rok.

  
  
  
   
  

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2010 rok.

  

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2010 rok.

Zmiany w budżecie Gminy na 2010 rok.

  
  
  
   
  
  
  
  
    
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  

Zmiany w budżecie Gminy na 2009 rok.

   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
    
    
    
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2009 rok.

Zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2008 rok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiany w budżecie Gminy na 2007 rok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2007 rok.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zmiany w budżecie Gminy na 2006 rok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2006 rok.

  
  
  
  
    
  
  
   
  
  
  

Zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2005 rok.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet GMINY KOŹMINEK na 2004 rok.

 

UCHWAŁA Nr X/81/04 RADY GMINY KOŹMINEK z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 rok. 

 

UZASADNIENIE do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 rok.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2004 ROK.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek: na 2004 r. WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2004 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 ROK.

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Uchwały Nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2004 r. PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK.