Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny 

Jaonna Karpisiewicz  - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Ewa Bieniaszczyk – Inspektor

Danuta Woźniak – Inspektor

Zbigniew Jaroma - Informatyk  

Dane teleadresowe:

Adres siedziby: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Tel. +48 62 76 37 085 

Adres e-mail: gmina@kozminek.pl 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

Joanna Karpisiewicz – Kierownik Referatu Ogranizacyjnego 

Dane teleadresowe:

Adres siedziby: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Tel. +48 62 76 38 602 

Adres e-mail: karpisiewicz@kozminek.pl   

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprez

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych