Referat Finansowy

Podatki 

Marta Miklas - Inspektor

Agnieszka Pietrucha - Inspektor 

Dane teleadresowe:

Adres siedziby: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Tel. +48 62 76 38 615 

Adres e-mail: mmiklas@kozminek.pl                        

                       pietrucha@kozminek.pl  

Odroczenie terminu płatności

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Umorzenie postępowania podatkowego 

Umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie odsetek za zwłokę

Wszczęcie postępowania podatkowego

Wydawanie zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych