Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku

Kadra nauczycielska:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

 

1

Iwona Chojnacka - Adamus

dyrektor szkoły, chemia

2

Katarzyna Załecka

zastępca dyrektora szkoły, edukacja wczesnoszkolna, informatyka

3

Wioletta Domagała

religia, przyroda

4

Alina Frankiewicz

edukacja wczesnoszkolna

5

Żaneta Janiak

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

6

 Katarzyna Jarzębska-Harasna

edukacja wczesnoszkolna

7

Magda Kopycka

matematyka

8

Ewa Kaźmierczak-Olejnik

pedagog

9

Kinga Korzekwa

edukacja wczesnoszkolna

10

Dawid Kupaj

wychowanie fizyczne

11

Katarzyna Lis

język angielski

12

Małgorzata Nawrocka

edukacja wczesnoszkolna

13

Donata Paruszewska

język polski, historia

14

Monika Poroś

technika, plastyka, muzyka

15

Anna Pytlińska

matematyka , informatyka

16

Grażyna Siewieja

bibliotekarz

17

Anna Suchowska

edukacja wczesnoszkolna

18

Bożena Ukleja

religia

19

Małgorzata Trawnik

język polski

20

Natalia Tyczyńska

edukacja wczesnoszkolna

21

Mariola Józefiak

wychowawca świetlicy

22

Dawid Matczak

wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne

23

Agnieszka Andrzejczak

pedagog

24

Monika Brodzińska

matematyka

25

Róża Buchnajzer

język polski, muzyka

26

Mirosława Broniecka

edukacja wczesnoszkolna

27

Roman Jaskulski

wiedza o społeczeństwie, historia

28

Izabela Czechowska

matematyka, fizyka, informatyka

29

Katarzyna Domagała

wychowawca świetlicy

30

Elżbieta Hutko

język angielski

31

Żaneta Marszałek-Trzebińska

język polski, wdż, etyka

32

Jolanta Mruk- Jaźwiecka

język polski, historia

33

Barbara Szymańska

geografia, wdż

34

Magdalena Trawkowska

wychowanie fizyczne

35

Joanna Zimniak

biologia

36

Edyta Trocha

matematyka, informatyka

37

Konrad Poroś

wychowanie fizyczne

38

Rafał Wawrzyniak

religia

39

Karolina Woźniak

język niemiecki

40

Wanda Pietrzykowska

język niemiecki

41

Magdalena Grzywacz

język angielski

42

Izabela Jaśkiewicz

rewalidacja

43

Anna Paszkowska

język polski, historia

44

Urszula Olejnik

matematyka, informatyka

 

Pracownik administracji: Halina Paszkowska i Małgorzata Kępa.

Pracownicy obsługi: Krystyna Wierzbicka, Mirosława Ambroziak, Barbara Lemiech,

                                 Teresa Przybylak, Zofia Bielaszewska, Jolanta Kuras, Beata  

                                Orczykowska, Jolanta Nawrocka, Barbara Maciejewska, Marlena 

                                Buczkowska, Henryk Pogorzelec, Przemysław Zimny.

Adres e-mail szkoły: spkozminek@interia.pl