Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok

Korekta Sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok