podstawy prawne działania

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA GOPS w KOŹMINKU

Na podstawie Uchwały Nr XII / 34 / 90 Gminnej Rady Narodowej w Koźminku z dnia 28.02.1990 r. powołano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku. Z dniem 15.05.2003 r. zatwierdzono Statut i Regulamin GOPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Koźminek. Działa w oparciu o akt prawny. Ustawa z dnia 29 listopada 19980 r. ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122 poz. 1349 i Nr 154 poz. 1792 ). Obowiązuje stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r. z uwzględnieniem waloryzacji z dnia 1 czerwca 2002 r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r.