Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. budowy linii elektroenergetycznej oraz oświetlenia drogowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. budowy linii elektroenergetycznej oraz oświetlenia drogowego