Wybory uzupełniające w okręgu Nr 15 w 2017r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z z dnia 25 maja 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 25 października 2017r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koźminek

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 23 października 2017r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koźminek

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 18 października 2017r.

POSTANOWIENIE NR 54/17 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 2 października 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 września 2017r. o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy  Koźminek  - w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 7 września 2017r.  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Koźminek w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 r.

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W KADENCJI 2014 – 2018

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Koźminek w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 26 listopada 2017 roku

Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 6 września 2017r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczychw wyborach uzupełniających do Rady Gminy Koźminek w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 26 listopada 2017r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 6 września 2017r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Koźminek w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 26 listopada 2017r.

Obwieszczenie - Zarządzenie nr 433/17 Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 5 września 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koźminek w okręgu wyborczym nr 15

Zarządzenie nr 433/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koźminek w okręgu wyborczym nr 15