Informacja Wójta Gminy Koźminek o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Wójta Gminy Koźminek o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych