Wybory 2010

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek z dnia 1 października o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku w wyborach do Rady Gminy Koźminek, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek z dnia 15 października 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 r.

Uchwała nr 13/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 2 listopda 2010r., w sprawie przyznania numerów  zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do Rady Gminy Koźminek zarządzonych na dzień 21 listopda 2010r.

Uchwała nr 14/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 3 listopada 2010r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 17 listopada 2010r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Koźminek w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 17 listopada 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Koźminek zarządzonych na dzień 21 listopda 2010r.