Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego "Projektu założeń do plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Koźminek"

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj od 30 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zaintersowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę skłądać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Koźminek

ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Osobą do kontaktu jest Jolanta Wieruszewska (pok. nr 3) tel. 62 763 86 11

Dokumenty do pobrania: